Lucrările de prevenire şi combatere a răspândirii dăunătorilor în păduri sunt necesare pentru toate tipurile de păduri. Cea mai eficientă metodă de realizare a lucrărilor de prevenire şi combatere a dăunătorilor este metoda de combatere aviochimică. Metodele chimice au o largă aplicabilitate în prevenirea şi combaterea dăunătorilor forestieri şi se bazează pe folosirea de produse chimice (insecticide, fungicide etc.) cu acţiune toxică asupra insectelor şi paraziţilor vegetali. Metodele chimice au o largă aplicabilitate în prevenirea şi combaterea dăunătorilor forestieri şi se bazează pe folosirea de produse chimice (insecticide, fungicide etc.) cu acţiune toxică asupra insectelor şi paraziţilor vegetali. Toxicitatea imediată şi reziduală a insecticidelor faţă de oameni şi animale vertebrate, precum şi poluarea mediului, au determinat înlocuirea treptată a produselor cu grad de toxicitate cu unele mai puţin toxice, dar care să rezolve problemele specifice privind combaterea dăunătorilor, atât sub aspectul eficacităţii, cât şi al eficienţei economice.

     Aero Scoroget realizeaza tratamente aeriene, cu dispozitive de ultimă generație, printre care echipamentul de stropire cu volumul ultraredus (ULV), produs de firma Micron Air AU-5000, asigurând astfel un randament maxim la aplicarea prin metode aviochimice. Prin aceasta se urmărește reducerea la minimum a folosirii substantelor chimice pulverizate din avion. Cu toate dezavantajele sale multiple, metoda chimica ramane inca cea mai sigura si mai larg utilizata in protectia plantelor, fiind metoda de baza in combaterea organismelor daunatoare plantelor agricole. Printre avantajele utilizarii acestei metode se pot cita:

     · eficacitatea rapida si sigura de eradicare a unui focar de daunatori;

     · este relativ economica, mai ales prin utilizarea unei aparaturi moderne;

     · permite combinarea diferitelor produse pentru aplicarea simultana de tratamente complexate, atat impotriva daunatorilor, cat si a bolilor si buruienilor;

     · permite aplicarea mecanica a tratamentelor, utilizand o aparatura moderna si pe suprafete extinse;

     · duce la sporirea aspectului comercial al produselor agricole.

     Criterii de prevenire și combatere a dăunătorilor:

     · Prevenirea apariţiei şi a înmulţirii în masă, precum şi combaterea dăunătorilor în plantaţii, semănături directe şi regenerări naturale sunt obligatorii când intensitatea atacului are valori care depăşesc pragul de intensitate slabă.

     · În arborete lucrările de prevenire şi de combatere se fac în funcţie de natura, compoziţia şi structura acestora, de specia de dăunător, gradul de vătămare şi de faza gradaţiei, în cazul omizilor defoliatoare.

     · Delimitarea zonei de combatere şi supraveghere pentru insectele defoliatoare, la foioase, se face în funcţie de dăunător, faza gradaţiei, procentul de defoliere, compoziţia, vârsta şi valoarea economico-socială a arboretelor.

     · Se includ în zona de combatere pădurile de cvercinee în care stejarul reprezintă mai mult de 30%, procentul de defoliere este mai mare de 50%, iar gradaţia este în faza I-III.

     · Se mai includ în zona de combatere:

a) păduri de interes social deosebit, cele din jurul Bucureştiului, din reşedinţe de judeţ, din municipii, din staţiuni balneo-climaterice de interes naţional, obiective speciale cu un procent de defolire de peste 25%;
b) păduri afectate de fenomenul de uscare, arborete limitrofe livezilor pomicole, păduri infestate cu dăunători care atacă şi specii pomicole, rezervaţii de seminţe, arborete cu peste 30% stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gorun din clasa I-III de producţie - la defolieri mai mari de 25% în progradaţie şi de 50% în retrogradaţie;
c) păduri care au în compoziţie minimum 20% stejar pedunculat, stejar brumăriu, stejar pufos, gorun, gârniţă, iar cer, frasin, minimum 30% la defolieri mai mari de 50%;
d) arborete de plopi euroamericani şi sălcii selecţionate infestate cu Lymantria dispar, Leucoma salicis, Hyponomeuta sp., Clostera (Pygaera) anastomosis, arborete de salcâm infestate cu Semiothisa alternaria şi alte specii de cotari la defolieri de peste 50%;
e) păduri în care frasinul sau ulmul reprezintă cel puţin 30%, fiecare fiind infestată cu Stereonichus fraxini, Lytta vesicatoria şi Galerucella luteola, cu o intensitate a atacului mai mare de 50%.